افزونه حمل و نقل ووکامرس (پست پیشتاز و سفارشی، پیک موتوری)

افزونه حمل و نقل ووکامرس (پست پیشتاز و سفارشی، پیک موتوری) icon
حمل و نقل ووکامرس یک افزونه WordPress است که به شما اجازه می دهد تا سفارش پستی (پیشتاز و سفارشی) و پیک موتوری را به سرعت و به راحتی فروشی انجام دهید.
What We Think:
90%
Very highly recommended!

افزونه حمل و نقل ووکامرس (پست پیشتاز و سفارشی، پیک موتوری): A Comprehensive Review

The WooCommerce Shipping & Logistics plugin, previously known as PostEPAK, is a powerful and versatile shipping solution for WordPress. It provides multiple shipping options for WooCommerce stores, including integrated PostPAK and Order Shipping services. With this plugin, store owners can easily manage the logistics of their online store by providing customers with accurate shipping rates as well as tracking and notification capabilities for all their orders.

افزونه حمل و نقل ووکامرس (پست پیشتاز و سفارشی، پیک موتوری): Breakdown

Add shipping method to your shipping zone.

The WooCommerce Shipping & Logistics plugin makes shipping easy and hassle-free for store owners and their customers. The plugin provides multiple shipping options, including integrated PostPAK and Order Shipping services. For store owners, this means they can easily manage their shipping from one place, providing accurate shipping rates for all their orders, along with order tracking and notification capabilities for their customers. The plugin also enables store owners to customize their shipping services and adjust their shipping settings quickly and easily. For customers, it means they can be confident that their orders will be delivered on time and in the best condition possible.

The plugin is designed to be easily integrated into WooCommerce stores, and it has a range of features and settings to support different types of store owners and their specific needs. For example, integration with the WP Simple Shipping for WooCommerce plugin means store owners can connect their store with local and international couriers and carriers and offer real-time shipping rates. This allows customers to get accurate shipping rates with just a few clicks, helping them find the best shipping option for their order quickly and easily. In addition, the plugin also comes with an intuitive user interface that enables store owners to customize their shipping services and adjust their shipping settings quickly and conveniently.

The WooCommerce Shipping & Logistics plugin also comes with powerful order tracking capabilities. This allows store owners to check on the status of their orders at any time and provide customers with real-time updates on their order progress. In addition, the plugin provides customers with email notification when their order status has changed, ensuring they always have the latest information about their orders.

Pros of Using افزونه حمل و نقل ووکامرس (پست پیشتاز و سفارشی، پیک موتوری)

Accurate Shipping Estimates: The WooCommerce Shipping plugin gives customers accurate shipping estimates for their orders. This way, customers can know exactly how much they will be charged and how long it will take their purchase to reach them. This plugin also offers many options for customizing shipping rates and other related features.

Secure Payment Transactions: The WooCommerce Shipping plugin is integrated with popular payment processing systems such as PayPal, Stripe and more. These secure payment systems help ensure that customers' financial information is kept secure throughout the transaction process, giving customers peace of mind when making purchases from a website.

Robust Tracking: This plugin keeps track of orders and inventory in real-time. This allows for better tracking of orders and products, which can help prevent bottlenecks in the sales process. The plugin also provides customers with detailed tracking information, so they can easily view updates regarding their order progress.

Advanced Pricing Options: The WooCommerce Shipping plugin allows store owners to easily customize their pricing structure. This includes setting different rates for different shipping destinations, adding discounts and surcharges based on customer groups, and more. This gives store owners flexibility in setting up their pricing structure to match the needs of their customers.

Comprehensive Integration: The plugin integrates with other WooCommerce products and services, such as payment gateways, stock management tools, accounting software, loyalty programs, and more. This allows store owners to get the most out of their online store, by utilizing the many opportunities for integration with other systems.

Cons of Using افزونه حمل و نقل ووکامرس (پست پیشتاز و سفارشی، پیک موتوری)

تحویل به مدت طولانی: افزونه پست پیشتاز و سفارشی، پیک موتوری، دارای محدودیت هایی است برای کلیه نوع ارسال ها و ناول ها. این بدین معنی است که برخی ارسال ها نیاز به زمان بیشتری دارد از افزونه پیک و و نقل این افزونه، چه که با آن مشکلات و تغییراتی داشته باشد، هزینه ارسال ها نیز افزایش می یابد. کاربران نمیتوانند مطمئن نباشند که مدت زمان ارسال چه می باشد

وجود قیمت: به وسیله این افزونه، روش های حمل و نقل مشخصی ارائه میشود همچنین قیمتهای مربوط به ارسال ها نیز مشخص میشود اما این پلاگین ایجاد هزینه های قابل قبولی برای حمل و نقل وجود ندارد که منجر به اضافه ارزش به محصولات کاربران نشود.

مجوز استفاده از افزونه: بعضی از این پلاگین نیازمند تایید توسط وب سایت ووکامرس یا استفاده از مجوز مشخصی میباشد. کاربران نمیتوانند به راحتی از آنها استفاده کنند. این عیبی برای کاربران بلااستفاده است.

هزینه های بیشتر برای کاربران: وقتی که هزینه ارسال بالا میرود به محض این که ارسال به مدت طولانی شود، مشکلی برای کاربران وجود دارد که نباید برای خود هزینه ارسال فروش گرفته شود.

انعطاف پذیری ضعیف: افزونه ٭حمل و نقل ووکامرس، نسبت به بقیه پلاگین های ووکامرس انعطاف پذیری ضعیف دارد که منجر به نکات مهمی از جمله داشتن سرویس های نرم افزاری و یا ارائه نوع ارسال ها و ناول ها میشود که این پلاگین ارائه نمیدهد.

90% Very highly recommended!

In conclusion

The WooCommerce Shipping & Logistics plugin is a powerful and versatile shipping solution for WordPress. It allows store owners to easily manage their shipping services and customize their shipping settings, while providing customers with accurate shipping rates, tracking and notification capabilities. The plugin is easy to itegrate into WooCommerce stores and comes with a range of features and settings to support different types of stores and their specific needs. The WooCommerce Shipping & Logistics plugin is the perfect choice for any store owner looking for a comprehensive and reliable way to manage their shipping and logistics.

Plugin Specifications
 • Version: 4.0.3
 • Last Updated: 6 months ago
 • Installs: 20,000+
 • WP Version: 6.0.0+
 • Tested Until: 6.4.2
 • PHP Version: 7.4 or higher
Use Case Examples
 • Free Shipping for Local Delivery
  Close
  The Shipping and Delivery plugin can offer free shipping for orders placed with the local delivery option. This is a great way to reward loyal customers who live near your store, as they don't need to pay anything to have their order delivered. Additionally, this could encourage customers to spend more money as they don't have to worry about shipping costs. This will help in increasing the average order volume and in boosting profits.
 • Automatic Shipping Calculation
  Expand
 • Bulk Shipping Discounts
  Expand
 • Trackable Shipping Labels
  Expand
 • Customer Notifications and Alerts
  Expand
Tags
 • persian
 • persian woocommerce
 • shipping
 • ووکامرس فارسی
 • woocommerce